submit


האתר הוא פרויקט ייחודי שבו כל המשתמשים יכולים לשלוח הודעות בחינם אחד לשני בטלפון הנייד ישירות מהאתר. במקרה זה, את מספר הטלפון שלך יישאר נסתר עד שתבחר לחלוק את זה במהלך תקשורת. השותף שלך עשוי להגיב את התשובה מתקבלת באמצעות על החדר שלך הטלפון המצוין בעת שליחת. אתה יכול להמשיך את ההתכתבות כבר מהטלפון הנייד שלך, פשוט על ידי שליחת הודעת המענה. זה יכול להיעשות בתוך לאחר לך להגיב על הטקסט של הטלפון שלך. ספק השירות עשוי לשלוח התראה, אשר ציינו את עלות ה. כדי לאשר את הסכמתך לשלוח הודעת, לענות על המוקדנית שאלה על ידי שולח לו הודעה בחזרה (זה בחינם)

About