submit


אם אתה גר בברזיל, לדאוג לעצמם, יכול לנהל שיחה, אתה יכול להיות מודל מוצלח באולפן»באינטרנט». אנחנו מחכים היוצא בחורים ובחורות מבוגרים שמונה עשרה. ידע של אנגלית היא לא חובה, אבל הוא יכול להגדיל באופן משמעותי את הרווחים. אם אתה גר בברזיל, לדאוג לעצמם, יכול לנהל שיחה, אתה יכול להיות מודל מוצלח באולפן»באינטרנט». אנחנו מחכים היוצא בחורים ובחורות מבוגרים שמונה עשרה. ידע של אנגלית היא לא חובה, אבל הוא יכול להגדיל באופן משמעותי את הרווחים

About